gallery/cidclip_image001
gallery/people-2557396_1920
gallery/event-1597531_1920

 Syftet är att skapa ett helhetsperspektiv i mötet med människor från andra kulturer. Detta innebär att man tar hänsyn till både individuella och kulturella aspekter.

 

 

Att förstå kulturella skillnader och likheter minskar rädslor och den mänskliga tendensen att stänga ute det som upplevs som annorlunda. Denna bok ger kunskap och konkret vägledning så att du kan skapa tillitsfulla samtal med människor från olika kulturer.

 

Interkulturell medvetenhet består av fem pelare:

 

Kunskap ger förståelse för människors kulturella sammanhang och hur vi alla tolkar nya situationer utifrån våra tidigare erfarenheter.

 

Självkännedom gör det möjligt att hantera sina egna känslor och tankar.

 

Acceptans handlar om att utveckla ett tillåtande förhållningssätt både till personen man möter och till sina egna känslor.

 

Nyfikenhet hjälper till att skapa goda relationer.

 

Välvilja innebär att väcka och bibehålla sin empati

och att fokusera på sina medmänniskors behov.

 

Rikligt med exempel och reflektionsövningar hjälper dig att omsätta kunskapen i praktiken och gör innehållet tillgängligt. Metoden som presenteras bygger på ACT och motiverande samtal.

 

Interkulturell medvetenhet vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom vård, omsorg och elevhälsa, samt till personal vid anläggningsboenden och statliga och kommunala myndigheter.

gallery/skärmavbild 2019-08-07 kl. 11.57.36