gallery/cidclip_image001
gallery/unknown
gallery/liu-primar-svart
gallery/skl
gallery/rädda
gallery/stockholm-stad

Utbildningsdagar och föreläsningar erbjuds kontinuerligt i hela landet. 

 

Utbildning kan även skräddasys efter just de behov som finns i er verksamhet.

 

Innehållet varierar beroende på målgruppen. Ämnen som berörs är bland annat:

 

 • Hur kan den kulturella bakgrunden påverka en människa i kontakten med majoritetsamhället?

 

 • Kunskap om andra kulturer kan leda till generaliseringar och negativa antaganden, hur kan vi motverka detta?

 

 • Hur skiljer sig kommunikationsstilen i kollektivistiska kulturer från mer individualistiska kulturer?

 

 • Varför behöver vi vara uppmärksamma på att inte tolka uttryck bokstavligt?

 

 • Hur kan förståelse för både sociala- och kulturella sammanhang ge oss ett mer flexibelt förhållningssätt och bemötande?

 

 • Hur kan en människas ursprungskultur påverka synen på den egna förmågan att genomföra en förändring?

 

 • Hur kan synen på skam och heder påverka möten med andra människor?

 

 • Varför är självkännedom en förutsättning för att erbjuda ett professionellt bemötande? 

 

 • Hur kan vi lära känna den osynliga delen av vår egen kultur?

 

 • Hur ser kopplingen ut mellan accpetans och nyfikenhet ut och varför är det detta viktigt i möten mellan människor? 

 

 • Hur kan vi genom nyfikenhet utveckla vårt kritiska tänkande?

 

 • Hur kan välvilja vara någonting negativ och vilken typ av välvilja behöver vi fokusera på?

 

 

Urval av tidigare uppdragsgivare:

Föreläsning /

 Utbildning

gallery/43131af3-4106-4b7a-b95d-391af90d175d
gallery/skärmavbild 2018-11-05 kl. 16.44.55

Hur bemöter du människor från andra kulturer på bästa sätt?

 

För att vi ska kunna hjälpa människor vi möter på bästa sätt behöver vi ta hänsyn till både individuella och kulturella aspekter.

 

Målet med utbildningen är att ge verktyg som möjliggör för deltagaren att utveckla ett balanserat förhållningssätt mellan individuella variationer och kulturella mönster.

Faktabaserad kunskap om andra kulturer är en viktigt del av utbildningsdagen, men det är lätt att ha en övertro på faktabaserad kunskap och tro att det är allt vi behöver. 


Interkulturell medvetenhet framhåller självkännedom, nyfikenhet samt ett accepterande förhållningssätt som centrala i mötet med personer från andra kulturer. 

 

Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

gallery/skärmavbild 2019-10-29 kl. 14.17.20