Kontakt

interkulturellmedvetenhet@gmail.com

Namn  
E-post  
Meddelande  

Soroush Shouri är leg psykolog och har utvecklat modellen för interkulturell medvetenhet. Han har lång erfarenhet av handledning och utbildning.

Han föreläser och håller utbildningar i interkulturell medvetenhet. Han har erfarenhet av att handleda arbetsgrupper inom bland annat socialtjänsten, myndigheter och HVB.

Hans expertis har bland annat efterfrågats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i frågor kring nyanlända flyktingar.

Kontakt

gallery/bilden