gallery/people-2557396_1920
gallery/event-1597531_1920
gallery/cidclip_image001

Begreppet interkulturell medvetenhet utgår ifrån en modell utvecklad av psykolog Soroush Shouri. Syftet med modellen är att skapa ett helhetsperspektiv i mötet med människor från andra kulturer. Detta innebär att man tar hänsyn till både individuella och kulturella aspekter.

Om interkulturell medvetenhet

OM INTERKULTURELL MEDVETENHET

Personen vi möter bör varken ses enbart som en representant för sin kultur eller som en isolerad individ, opåverkad av sin kulturella kontext. En människa är både en unik individ och en produkt av sin kultur, sitt ursprung, sin uppväxt. Det är av stor vikt att vi har båda dessa tankar i huvudet samtidigt. Ett balanserat förhållningssätt gör det lättare för oss att hjälpa personen vi möter. 

 

Ett sådant helhetsperspektiv är inte enkelt att uppnå. I varje möte aktiveras känslor och antaganden som blir till hinder för att verkligen se människan vi har framför oss. När vi saknar information fyller vår hjärna i själv, allt för att hitta mönster och hjälpa oss att förstå vår omvärld. 

 

Vi behöver självkännedom, vi behöver utveckla vår nyfikenhet och ha ett accepterande förhållningssätt gentemot oss själva och våra egna känslomässiga reaktioner. Annars blir det svårt att  hjälpa människan vi möter.

 

Dessa färdigheter är centrala grundstenar i interkulturell medvetenhet och en förutsättning för att verkligen möta människor från andra kulturer.